Tehtäväeditorin Pikaohjeet-kohtaan on nyt lisätty nappi, jonka avulla tehtävänannon voi tyhjentää ja sitä kautta helpommin aloittaa uudestaan. Jokainen Abitti-järjestelmään vietävä tehtävänanto pitää luoda tällä editorilla erikseen ja näin ollen editorikentän tyhjentäminen ja uuden tehtävän luonnin aloittaminen on tyypillinen käyttötapaus.