Tuure Puurunen esitti Tietokoneet yo-kokeissa -Facebook-ryhmässä 18.5.2015 erittäin hyvän idean siitä, että tehtävänantoja voi laittaa Abitti-kokeisiin niin, että ne vierittyvät eikä tehtävänanto täytä koko ruutua:

Havainnekuva vierityksestä tehtävänannossa

Tämä toiminnallisuus on nyt sisällytettynä tämän editorin ominaisuuksiin.

Kuvasta creditit Tuurelle. Kuvassa näkyvä punainen reunus on vain havainnollistus; sitä ei näy editorilla laaditussa tehtävänannossa.